Cookie- privatlivspolitik & brugerbetingelser

Vi værner om dine personlige oplysninger og sikrer en tryg brugeroplevelse. Læs vores cookie- og privatlivspolitik for at forstå, hvordan vi håndterer dine data, og gennemgå vores brugerbetingelser for at lære om dine rettigheder og forpligtelser ved brug af vores tjenester.

Formål.
Hos Symblepay ønsker vi at levere den bedste service til vores brugere, samt sikre at vores produkter,
hjemmeside og Apps fungere optimalt. Derfor benytter vi Cookies og lignende teknologi til at indsamle
oplysninger, analysere og producere statistikker om dig, når du benytter vores hjemmeside og App.

Hvad er en Cookie?
En cookie, eller lignende teknologier, er et stykke passiv software der lagres på din computer, telefon eller
tablet og bruges ved indsamler oplysninger om hvordan du benytter vores hjemmeside og App, samt hvilke andre hjemmesider du besøger. En cookie kan ikke sprede virus eller andre skadelige programmer.
Symblepay benytter to former for Cookies; nødvendige cookies der er, som navnet indikerer nødvendige
for at vores hjemmeside og/eller App fungerer på din computer, telefon eller tablet, samt almindelige
cookies der benyttes til at indsamle oplysninger på din brug af vores tjenester og produkter.

Samtykke til brug af Cookies.
Når du besøger Symblepay’s hjemmeside eller App sættes der automatisk Nødvendige Cookies der er
essentielle for brugen af vores tjeneste og produkter. Derudover vil du blive bedt om at tage stilling til om
Symblepay også må sætte almindelige Cookies til at indsamle data til videre udvikling af vores tjenester.
Samtykke til almindelige Cookies kan til enhver tid gives eller trækkes tilbage ved at slette cookies i din
browser – Hvordan du sletter Cookies afhænger af din browser. For mere information om hvordan du
sletter cookies kan du finde her: https://www.aboutcookies.org/
For at slette Cookies i vores App skal du blot slette App’en.

Hvilke Cookies benytter vi.

Navn Udbyder Beskrivelse Udløb efter Type
cookieconsent_status Symblepay ApS Nødvendig for at
huske dine
cookies-valg
Aldrig Nødvendig
_fbp Meta

Benyttes til at
indsamle
information til
senere brug i

 

 

markedsførings-
henblik

3 måneder Marketing / Analytics
_ga Google Benyttes til at
indsamle
information til senere brug i markedsførings- henblik
13 måneder Marketing / Analytics
_ga_KDQ1LXH94H Google Benyttes til at
indsamle
information til
senere brug i markedsførings-
henblik
13 Måneder Marketing / Analytics

Brugen af Cookies kan også betragtes som behandling af personoplysninger på dig. Mere information om
hvordan Symblepay behandler personoplysninger på dig kan du finde her på siden

Privatlivspolitik

Gældende fra 31.10.2022

Levering af vores tjeneste, SymblePay, og administration af kundeforholdet.
Formål

Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med levering af vores
tjeneste, SymblePay, herunder til brug for identifikation og godkendelse af dig
som kunde, via NemID/MitID, gennemførsel af pengeoverførsler, udarbejdelse
af betalingsoversigter, administration af kundeforholdet, kommunikation af
information om de produkter og tjenester, som du har anmodet om, og
håndtering af henvendelser og spørgsmål der måtte opstå i forbindelse med
brugen af vores produkt/tjeneste.
Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
Almindelige personoplysninger
• Navn, adresse, email, telefonnummer
• Oplysninger om de ydelser og produkter, vi leverer til dig, herunder
hvordan du anvender dem samt dine præferencer i den forbindelse
• Kontonummer og betalingsoplysninger
• CPR-nummer
Kilder

Vi indsamler dine personoplysninger fra følgende kilder:
• Direkte fra dig

• Virksomheder og betalings- og tjenesteudbydere, der udbyder
tjenester, som du har tilmeldt dig.
• Banken, hvor du har den konto, der er tilknyttet Symblepay
Behandlingsgrundlag
Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende
behandlingsgrundlag:
• Artikel 6.1.b(nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som
du er part i)
• Artikel 6.1.f(nødvendig for forfølgelsen af legitime interesse i at
levere vores ydelse, foretage identifikation af dig som kunde,
udarbejde betalingsoversigter, administrere kundeforholdet,
kommunikere med dig og håndtere henvendelser fra dig. Derudover
er behandlingen nødvendig for vores legitime interesse i at
forhindre misbrug eller tab som led i gennemførsel af betalinger).
• § 11, stk. 2, nr. 2, i databeskyttelsesloven vedrørende oplysninger
om CPR-nummer

Modtagere
Vi kan dele dine personoplysninger med:
• Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support,
vareleverandører og finansielle institutioner, som vi samarbejder
med for at assistere vores virksomhed
• Koncernselskaber
• Offentlige myndigheder
• Modtagere af betalinger fra dig
• Den/de bank(er), hvor du som kunde har din modtager- og/eller
afsenderkonto

• Eksterne samarbejdspartnere (herunder SymblePays
erhvervskunder)

Opbevaring
Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der
er nævnt.

Generelt opbevarer vi dine personoplysninger i op til 5 fra udgangen af det
regnskabsår, materialet vedrører, jf. § 10 i bogføringsloven.
Personoplysningerne bliver herefter slettet, medmindre andet er fastsat i
anden lovgivning.
Forretningsudvikling og statistik.
Formål

Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med udvikling af vores
produkter, tjenester og forretning ved hjælp af analyse af data og statistikker.
Derudover anvender vi cookies og lignende teknologi på vores hjemmeside til
analyse og statisk af din brug af vores hjemmeside, produkter og apps. Du kan
finde yderligere oplysninger herom i vores
https://www.symblepay.io/da/page/cookie-policy.
Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
• Navn, adresse, email, telefonnummer
• Oplysninger om de ydelser og produkter, vi leverer til dig, herunder
hvordan du anvender dem samt dine præferencer i den forbindelse

• Hvilken mobil enhed du benytter, dit operativsystem og din IP-
adresse, herunder oplysninger om trafik, placering, adfærd og

andre kommunikationsoplysninger

Kilder

Vi indsamler dine personoplysninger fra følgende kilder:
• Direkte fra dig
• Virksomheder og betalings- og tjenesteudbydere, der udbyder
tjenester, som du har tilmeldt dig.

Behandlingsgrundlag
Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende
behandlingsgrundlag:
• Artikel 6.1.f (nødvendig for forfølgelsen af vores legitime interesse i
at behandle dine oplysninger til analyse og statisk til brug for
udvikling af vores produkter, tjenester og forretning).

Modtagere
Vi kan dele dine personoplysninger med:
• Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support,
vareleverandører og finansielle institutioner, som vi samarbejder
med for at assistere vores virksomhed
• Koncernselskaber
• Offentlige myndigheder
Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger så længe du har en profil hos SymblePay.
Sletter du din profil slettes alle dine personoplysninger den kommende nat.
Dette med undtagelse af de oplysninger vi behøver for kunne sende dig
nyhedsbrevet, forudsat du stadig ønsker at være tilmeldt dette.
Personoplysningerne bliver slettet, medmindre andet er fastsat i anden
lovgivning.
Markedsføring.
Formål

Vi behandler dine personoplysninger til markedsføringsmæssige formål,
herunder til at målrette vores kommunikation med dig på baggrund af dine
interesseog fokusområder samt sende dig relevant markedsføring i form af
bl.a. nyhedsbreve.
Derudover anvender vi cookies og lignende teknologi på vores hjemmeside til
markedsføring via digitale kanaler og på sociale medier som fx Facebook. Du
kan finde yderligere oplysninger herom i vores cookie-politik.
Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
Almindelige personoplysninger
• Navn, adresse, email, telefonnummer,
• Brug af vores tjenester, produkter, hjemmeside og apps
• Dine præferencer

• Hvilken mobil enhed du benytter, dit operativsystem og din IP-
adresse, herunder oplysninger om trafik, placering, adfærd og

andre kommunikationsoplysninger

Kilder

Vi indsamler dine personoplysninger fra følgende kilder:
• Direkte fra dig
• Online kilder f.eks. sociale medier
Behandlingsgrundlag
Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende
behandlingsgrundlag:
• Artikel 6.1.a(samtykke)
• Artikel 6.1.f(nødvendig for forfølgelsen af vores legitime interesse i
at sende direkte markedsføring til dig, samt til at målrette vores
kommunikation med dig på baggrund af dine interesse- og
fokusområder).

Modtagere
Vi kan dele dine personoplysninger med:
• Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support,
vareleverandører og finansielle institutioner, som vi samarbejder
med for at assistere vores virksomhed
• Koncernselskaber
• Offentlige myndigheder
Opbevaring
Vi vil opbevare personoplysninger så længe du er tilmeldt vores nyhedsbrev.
Sletter du din tilmelding til vores nyhedsbrev, slettes dine personoplysninger
den følgende nat.

Personoplysningerne bliver slettet, medmindre andet er fastsat i anden
lovgivning.
Anti-hvidvask og kundekendskabsprocedurer (KYC).
Formål

Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med overholdelse af
reglerne i hvidvaskloven, herunder reglerne om kundekendskabsprocedurer,
indberetning til SØIK (Hvidvasksekretariatet), mv.
Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
Almindelige personoplysninger
• Navn, adresse, email, telefonnummer
• CPR-nummer
• Fødselsdato -Billede
• Anden form for IDdokumentation, fx fotokopier af pas, kørekort
eller fødselsattest

Kilder

Vi indsamler dine personoplysninger fra følgende kilder:
• Direkte fra dig
• Skyldner/låntager
• Online kilder, f.eks. CVR, der er offentligt tilgængelige
• Offentlige myndigheder, herunder Skatteforvaltningen (eSkat) og
Det Centrale Personregister (CPR)

Behandlingsgrundlag
Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende
behandlingsgrundlag:
• Artikel 6.1.c og artikel 9.2.g (nødvendig for, at vi kan overholde
vores retlige forpligtelser efter hvidvaskloven til at indsamle og
videregive oplysninger om dig til brug for bekæmpelse af hvidvask
og terrorfinansiering)
• § 8, stk. 3-5, i databeskyttelsesloven vedrørende oplysninger om
strafbare forhold og straffedomme. § 11, stk. 2, nr. 1 og 4, i
databeskyttelsesloven vedrørende oplysninger om CPRnummer

Modtagere
Vi kan dele dine personoplysninger med:
• Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support,
vareleverandører og finansielle institutioner, som vi samarbejder
med for at assistere vores virksomhed
• Koncernselskaber
• Offentlige myndigheder
Opbevaring
Vi vil opbevare personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål,
der er nævnt.

Generelt opbevarer vi dine personoplysninger i mindst 5 år efter en
forretningsforbindelses ophør eller en enkeltstående transaktions
gennemførelse i overensstemmelse med § 30, stk. 2, i hvidvaskloven.
Personoplysningerne bliver herefter slettet, medmindre andet er fastsat i
anden lovgivning.

Overførsel af data til lande uden for EU/EØS.
I udgangspunktet overfører vi ikke persondata til lande udenfor EU/EØS. Hvis
vi overfører dine persondata til tredjeparter i lande udenfor EU/EØS, sikrer vi,
at der er truffet passende sikkerhedsforanstaltninger, herunder ved at benytte
Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser om dataoverførsel
(som findes på Europa-Kommissionens hjemmeside) i vores aftaler med parter,
som modtager persondata.
Symblepay benytter Microsofts services, disse services er dog begrænset til
EU. For mere om hvordan Microsoft behandler persondata se her:
https://privacy.microsoft.com/da-dk/privacystatement
Dine rettigheder
Du har følgende rettigheder:
• Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af
dine personoplysninger.
• Du har også ret til at få behandlingen af dine personoplysninger
begrænset.
• Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit
samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid.
Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af
behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
Du kan tilbagekalde dit samtykke og gøre brug af dine rettigheder
som anført nedenfor.
• Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har
afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart
format (dataportabilitet).

• Du kan altid indgive en klage til en
databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.
https://www.datatilsynet.dk/borger/klage/-saadan-klager-du
Derudover har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine
personoplysninger i følgende tilfælde:
• Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på
artikel 6, stk. 1, litra e (samfundets interesse eller offentlig
myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1, litra f
(interesseafvejning), se ovenfor under behandlingsgrundlag, har du
til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling af
grunde, der måtte vedrøre din særlige situation.
• Ligeledes har du en ubetinget ret til at gøre indsigelse mod vores
behandling af dine personoplysninger, hvis vi behandler dine
oplysninger med henblik på direkte markedsføring.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til dine
rettigheder, hvis du ønsker at gøre brug af dem, eller hvis du ønsker at vide
mere om, hvordan vi indsamler og behandler dine personoplysninger. Du kan
kontakte vores afdeling, der er ansvarlig for databeskyttelse
[email protected].
Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er
derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete
tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med
behandlingsaktiviteterne.
Opdateringer.
Vi opdaterer denne information om vores behandling af personoplysninger
regelmæssigt. I tilfælde af en ændring ændres ”gældende fra ”- datoen øverst i

dette dokument. Eventuelle ændringer af denne information om vores
behandling af personoplysninger gælder straks for dig og dine data. Hvis vi
foretager ændringer i måden, hvor på dine personoplysninger behandles, vil vi
oplyse dig om ændringerne.

Brugerbetingelser

Forsikringsbetingelser

en_USEnglish